In deze brochure lees je over de inhoud van de cursus ‘Expert Familiezorg’: vier cursusdagen, een terugkomdag, de proeve van bekwaamheid en het reflectieverslag. Ook gaan we in op het aanbod van Exfam na certificering. Lees meer>>


De driesprong is een brochure die inzichtelijk maakt hoe een integrale werkwijze als de methode familiezorg, geborgd kan worden in (zorg)organisaties. . Lees meer>>


Best Practice van het organisatiebreed invoeren van de methode familiezorg in een zorginstelling voor ouderen. Lees meer>>